Woningeigenaren met een aflossingsvrije hypotheek nemen deze in 90% van de gevallen waarin zij verhuizen mee voor de financiering van de nieuwe woning. Maar is dit verstandig?

Een aflossingsvrije hypotheek is een lening voor de financiering van de woning waarvoor met de bank is afgesproken dat gedurende de leningsperiode er geen aflossingen op de schuld plaatsvinden. Het terugbetalen van de lening gebeurt dan op het eind van de looptijd in één keer.

De voordelen

Een aflossingsvrije hypotheek heeft een aantal voordelen. Onder meer blijft de lening gedurende de hele periode staan en wordt hierover rente betaald. Deze rente is voor een deel fiscaal aftrekbaar. In het verleden was het maximaal te behalen fiscale voordeel voor veel mensen een reden om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten. Een ander voordeel is dat, omdat er tussentijds geen aflossing plaats vindt en er alleen rente hoeft te worden betaald, de maandelijkse woonlasten lager zijn dan wanneer naast de rente ook maandelijks een aflossing zou plaatsvinden.

Ook nadelen

Een aflossingsvrije hypotheek heeft echter ook nadelen. Doordat er gedurende de looptijd niet wordt afgelost moet over het volledige, geleende bedrag rente worden betaald. Wanneer het inkomen, bijvoorbeeld na pensionering, daalt dan kunnen de woonlasten te zwaar worden. Zeker wanneer door marktomstandigheden de rente ook nog eens stijgt. Ook moet in beginsel op het eind van de looptijd de lening worden afgelost. Is er onvoldoende kapitaal om de lening af te lossen, dan kan dit tot gevolg hebben dat de woning verkocht moet worden. Dit is niet nodig als op dat moment een nieuwe lening kan worden afgesloten. Maar of dit kan, hangt af van het inkomen van degene die op dat moment de hypotheek wil afsluiten.

Bij verhuizing

Woningeigenaren die zo’n aflossingsvrije hypotheek hebben nemen in 90% van de gevallen waarin zij naar een andere woning verhuizen deze hypotheek mee. In Nederland gaat het dan gemiddeld om €145.000,- geld dat aflossingsvrij blijft geleend.

Niet langer fiscaal aftrekbaar

De politiek wil het aantal aflossingsvrije hypotheken terugdringen. Daarom is al in 2013 besloten dat de rente over nieuwe aflossingsvrije hypotheken niet langer van het belastbaar inkomen in mindering mag worden gebracht. Maar iedereen die op dat moment al een aflossingsvrije hypotheek had bleef dit fiscale voordeel houden. Ook wanneer de aflossingsvrije hypotheek wordt gebruikt voor de financiering van een nieuwe woning.

Laat u niet verrassen!

Op dit moment zijn er circa 1 miljoen aflossingsvrije hypotheken. In totaal gaat het om circa 340 miljard euro. In de meeste gevallen geeft dat geen reden tot zorg. Bijvoorbeeld omdat de woningeigenaar niet tussentijds de lening aflost maar wel maandelijks, bijvoorbeeld via een levensverzekering geld spaart,
om de lening op het eind van de looptijd af te lossen. Of omdat de waarde van de woning inmiddels veel hoger is dan de lening. Maar ook is er geen
probleem wanneer het toekomstig inkomen, dus ook na pensionering, voldoende is om de hypotheeklasten, ook zonder hypotheekrenteaftrek te kunnen blijven betalen.

Naar schatting zijn er 100.000 eigenaren die, wanneer zij niet tijdig maatregelen nemen, in de toekomst wél in de financiële problemen komen. Wie dat exact zijn, is echter niet precies bekend. Het is dan ook raadzaam om wanneer u een aflossingsvrije hypotheek heeft samen met ons te onderzoeken of het verstandig is om maatregelen te nemen. Indien dit het geval is dan is het zeker niet zo dat alleen vrijwillige tussentijdse aflossing van een gedeelte van de schuld de enige optie is. Andere oplossingen kunnen in uw situatie veel verstandiger zijn.

Ons advies

Ons advies als u een aflossingsvrije hypotheek heeft, is: neem alleen beslissingen nadat u zich goed heeft laten voorlichten en gebruik momenten als
bijvoorbeeld verhuizing om u ook op dit punt goed te laten adviseren. Wij zijn u op dit gebied graag van dienst. Wilt u een afspraak maken, neem dan contact met ons op.