De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren AVP is niet bedoeld voor opzettelijke toegebrachte schade. Maar hoe schrijf je dat nu goed op in de polisvoorwaarden?

Voor een paar tientjes per jaar heeft u een belangrijke verzekering: de Aansprakelijkheid Verzekering voor Particulieren, AVP. Deze verzekering vergoedt de financiële schade die u als particulier veroorzaakt. U loopt bijvoorbeeld op de stoep en wilt de weg oversteken. U bent in gedachten en merkt de fietser niet op. Deze komt ongelukkig ten val. Helaas raakt de fietser als gevolg van de val invalide. Naast veel emotie en zorg kan de financiële schade in zo een situatie gemakkelijk meer dan een miljoen euro bedragen. In zo’n geval mag u blij zijn dat u over een AVP beschikt.

Niet alles is verzekerd
Bij een AVP zijn niet alle situaties waarin u aansprakelijk bent voor schade aan derden verzekerd. Een belangrijke beperking is bijvoorbeeld schade die u met een auto of bromfiets veroorzaakt. Daarnaast dekt de verzekering niet de schade die u veroorzaakt terwijl u bedrijfs- of beroepsmatig bezig was. Ook over opzet bepalen de verzekeringsvoorwaarden, zoals we hierna zullen zien, iets.

De “kleine letters” zijn echt nodig
Het zal duidelijk zijn dat verzekeraars er weinig voor voelen om schade die iemand opzettelijk veroorzaakt te vergoeden. Een voetbalvandaal die na het verliezen van zijn cluppie de ramen van een aantal winkels kapot gooit kan – wanneer hij door de politie wordt “opgepakt” en de kapotte ramen moet vergoeden – niet naar zijn AVP verzekeraar gaan met de vraag: ”Mag ik effe vangen”.

Grijs gebied
Toch blijkt het lastig te zijn dit goed in de polisvoorwaarden te formuleren, zoals recent bleek in een vonnis van de Rechtbank Midden- Nederland. Het ging hier om een verzekerde die een politieagent bij een aanhouding opzettelijk getrapt had, waardoor deze letsel opliep. Voor de hierdoor ontstane schade deed de “schopper” vervolgens een beroep op zijn AVP. De verzekeraar in kwestie wees deze schade af. In de voorwaarden van de verzekering had de verzekeraar namelijk klip en klaar opgenomen: Veroorzaakt u de schade met opzet? Dan betalen we niet voor de schade. Dit lijkt een heel heldere tekst. Toch moest de verzekeraar in deze zaak betalen. Want de rechter gaf de “schopper” gelijk toen deze stelde dat hij misschien wel opzettelijk had geschopt, maar dat zijn opzet er niet op was gericht de agent letsel en dus schade toe te brengen! Je moet er maar opkomen om deze verzekeringsvoorwaarde zo te lezen!

Opzet nadrukkelijk uitgesloten
Verzekeraars zullen hierop reageren door nadrukkelijker dan tot nu toe te bepalen dat schade veroorzaakt door een opzettelijke handeling die in strijd met de wet plaatsvond, niet door de verzekering wordt vergoed.

Bij verzekeringsvoorwaarden zijn de exacte formuleringen belangrijk. Dit voorbeeld laat zien dat ook verzekeringsmaatschappijen “de klos” zijn indien de voorwaarden niet helemaal goed zijn geformuleerd. Benieuwd naar de volledige uitspraak van de schoppende verdachte? Kijk op www.rechtspraak.nl.