In een levenstestament kunt u een aantal belangrijke wensen vastleggen waarvan u wilt dat deze geëerbiedigd worden wanneer u zelf niet meer in staat bent deze uit te voeren.

Met een levenstestament houdt u zelf de regie

In een testament kunt u regelen wat er na uw overlijden met uw bezittingen moet gebeuren. In een levenstestament neemt u uw wensen op voor het moment dat u door ziekte of een ongeval niet meer in staat bent om bepaalde zaken zelf te regelen. In het levenstestament kunt u iemand aanwijzen, bijvoorbeeld uw partner of uw kinderen, in wie u vertrouwen heeft dat zij uw belangen goed zullen behartigen indien u dit zelf niet meer kunt.

Een levenstestament bestaat vaak uit twee onderdelen

De onderwerpen in een levenstestament worden vaak in twee onderdelen gesplitst:
– onderwerpen die te maken hebben met financiële zaken;
– onderwerpen die te maken hebben met medische en persoonlijke zaken.

Voorbeelden van financiële onderwerpen

De financiële onderwerpen die in een levenstestament geregeld kunnen worden, zijn bijvoorbeeld:
– toegang tot de verzameling digitale codes die gebruikt worden voor banken, sociale media, leveranciers, overheid, etc.;
– de wijze waarop de communicatie met de bank en belastingdienst gaat plaatsvinden: wie wordt de gemachtigde indien u zelf deze handelingen niet kunt uitvoeren;
– instructies voor de verkoop van de woning indien u hierin niet meer zelfstandig kunt wonen.

Voorbeelden van medische en persoonlijke onderwerpen

In een levenstestament kunt u ook aangeven:
– Of u bij ernstige calamiteiten wel of geen medische behandeling en/of reanimatie wilt;
– Wat uw visie is opeen waardig en menselijk einde van uw leven;
– De wensen rondom uw uitvaart;
– De verzorging van uw huisdieren indien u hiertoe niet meer zelf in staat bent.

Vertrouwenspersoon benoemen

In een levenstestament wijst u iemand aan in wie u vertrouwen heeft. Deze persoon, de gemachtigde, zal dan namens u gaan handelen indien u hiertoe niet meer in staat bent. U kunt meerdere mensen als gemachtigde aanstellen. Bijvoorbeeld voor de financiële onderwerpen het ene kind en voor de andere onderwerpen een ander kind. Wat wel belangrijk is dat banken, verzekeringsmaatschappijen maar ook artsen slechts contact willen hebben met één gemachtigde.

Centraal registreren

Een notaris kan uw levenstestament aanmelden bij het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Inschrijving is overigens geen verplichting. Uitsluitend notarissen kunnen in dit register zien of er een levenstestament is ingeschreven. Een notaris zal alleen aan direct belanghebbenden informatie kunnen geven over de inhoud van het levenstestament.

Brochure beschikbaar

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft een heldere brochure opgesteld over het levenstestament. U kunt deze brochure downloaden (pdf).

Notaris kiezen?

Indien u ondersteuning wilt hebben bij het opstellen van een levenstestament, dan kan de notaris u hierbij behulpzaam zijn. Heeft u nog geen contact met een notaris en weet u niet goed welke notaris u zult kiezen? Neem contact op met ons kantoor. Ons kantoor werkt regelmatig samen met verschillende notarissen. Wij zullen u graag adviseren welke notaris voor uw vraag naar ons idee goed bij u past.