Alles wat u wilde weten…

Swaneveld Adviesgroep is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad.

In deze dienstenwijzer geven wij daaraan invulling en maken u wegwijs binnen ons kantoor. Hier vindt u, kort en bondig, onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

 

 

Naam en adresgegevens

Swaneveld Adviesgroep
tevens h.o.d.n. Korenhof & Partners Verzekeren

Bezoekadres:
Veerstraat 14
2871 CD Schoonhoven

Postadres:
Postbus 201
2870 AE Schoonhoven

Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten. Een eerste gesprek is altijd gratis en geeft voldoende gelegenheid elkaar te leren kennen.

Bereikbaarheid

U kunt ons op veel manieren bereiken:

 • telefoon 0182-385355

 • e-mail info@swaneveld-adviesgroep.nl

 • internet www.swaneveld-adviesgroep.nl

Natuurlijk kunt u ons ook op kantoor bezoeken. Op werkdagen zijn de openingstijden van 08.30 tot 17.30 uur. Eventueel kunt u met ons ook een afspraak buiten kantoortijden maken.

Onze dienstverlening

Wij beschikken over een vergunning om te adviseren en te bemiddelen in financiële producten en diensten van diverse aanbieders. Hierna leest u op welke gebieden wij u van dienst kunnen en mogen zijn:

 • schadeverzekeringen
 • levensverzekeringen
 • hypothecair krediet
 • consumptief krediet
 • vermogen
 • inkomen
 • pensioenen
 • zorgverzekeringen
Lidmaatschappen en registraties

Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

 • Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  De AFM houdt krachtens de wet toezicht op ondernemingen die actief zijn in sparen, lenen, beleggen, verzekeren en pensioenen. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12044604
 • Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
  Wij doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar mocht u toch een klacht hebben over onze dienstverlening, en wij komen er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Ons aansluitnummer is 300.016529
 • Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH)
  Onze hypotheekadviseur (Ronald Swaneveld) is geregistreerd als Erkend Financieel Adviseur onder nummer 27926
Geheel onafhankelijk en objectief

Hoe komen wij tot ons advies? Geheel onafhankelijk en objectief bekijken wij uw situatie en zoeken daarbij de best passende oplossing. Uw belangen zijn hierin onze maatstaf! Wij zijn geheel:

Adviesvrij

Ons kantoor heeft geen enkele verplichting om financiële producten bij één of meer financiële instellingen onder te brengen. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Ondernemersvrijheid

Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeringsmaatschappij, heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming. Deze vrijheid om u te kunnen adviseren wat wij in uw belang vinden, gaat hand in hand met onze vrijheid als ondernemer.

Keuze van aanbieders

De markt kent veel aanbieders van financiële producten en diensten. Uit al deze aanbieders zullen wij een aanbod selecteren dat goed past bij uw persoonlijke wensen. Op deze wijze kunnen wij als ongebonden, objectieve bemiddelaar voor u optreden.

Hoe zit het met onze kosten?

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, opleidingen en vergunningen. Deze kosten worden op verschillende wijzen vergoed.

Ons kantoor heeft ervoor gekozen onze kosten onderdeel te laten zijn van de prijs van het product of dienst. Bij verzekeringen is dat de premie, bij hypotheken en overige complexe producten de fee respectievelijk kosten van advies en bemiddeling. Als u de premie of de fee heeft betaald, dan heeft u ook betaald voor onze dienstverlening. De premie betaalt u rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij of geldverstrekker of aan ons kantoor. Tenzij u vooraf andere afspraken met ons heeft gemaakt.

Vraagt u ons diensten te verlenen waarbij deze wijze van honorering niet mogelijk is, dan zullen wij altijd vooraf met u een andere afspraak maken over onze honorering. U weet dus altijd vooraf op welke wijze wij worden gehonoreerd.

Wij vragen ook iets van u!

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u:

 • Juiste en volledige informatieverstrekking
  Voor onze adviezen zijn we afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben, vragen wij van u, afhankelijk van de actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.
 • Totaalbeeld
  Uw financiële huishouding kunt u het beste vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders heeft afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben. Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent maken op bepaalde risico's.
 • Wijzigingen doorgeven
  Belangrijk! Wij vragen u ons te informeren over wijzigingen in uw persoonlijke situatie. Denk daarbij aan trouwen/samenwonen, geboorte, verhuizing, andere baan, ziekte, werkloosheid, pensionering en wanneer er een overlijden in uw gezin heeft plaatsgevonden.
Als u een klacht heeft...

Wij behartigen uw belangen zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. En dat kan ertoe leiden dat u een klacht heeft. Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

 • Eerst de klacht kenbaar maken aan ons 
  Indien u een klacht heeft, vragen wij u dit eerst kenbaar te maken aan de directie van ons kantoor. In de meeste gevallen zullen wij uw klacht snel kunnen verhelpen.
 • Daarna eventueel naar het klachteninstituut
  Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot: het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag (voor meer informatie: www.kifid.nl)